produkty do lean

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż nie do uniknięcia stały się modyfikacje w koncepcjach kierowania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w określonym zakładzie. Jak nietrudno można domyślić się, koncepcja ta wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem wszelkich czynności wykonywanych podczas procesu produkcyjnego, a przy tym absolutnie niepotrzebnych. Najistotniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest co za tym idzie zlikwidowanie marnotrawienia zarówno w aspekcie siły roboczej jak i wykorzystywanych materiałów. Wykorzystanie form działania lean management daje szansę uzyskania takich efektów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wyrobów.
Zarządzanie łańcuchem dostaw gra
Także stosunki pracownicze w firmie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z efektywniejszą komunikacją. Co ciekawe rozwiązania z dziedziny lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to umiejętność dokonania oceny, które elementy procesów są niepotrzebne dla firmy.

Dodaj komentarz