lean materiały

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż nie do uniknięcia stały się zmiany w modelach zarządzania przedsiębiorstwami oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej celem jest zwiększenie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem jakichkolwiek czynności wykonywanych w toku produkcji, a jednocześnie absolutnie niepotrzebnych. VSM Training Kit Manufacturing Nadrzędnym zadaniem lean managment jest zatem zmniejszenie marnowania zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i eksploatowanych surowców. Skorzystanie z technik lean management stwarza możliwość zdobycia takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki wzajemne w przedsiębiorstwie zazwyczaj ulegają poprawie. Ma to związek z skuteczniejszą komunikacją. Co istotne techniki z dziedziny lean management mogą być wdrażane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest najistotniejsze to sprawność dokonania oceny, które czynności są zbędne dla firmy.